Hekato electronics

 
 
 

Rekalibracje detektorów CO, LPG

Kalibracja detektorów gazu (wzorcowanie) jest niezbędną czynnością, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie detektora czy systemu detekcji gazu.

Konieczność przeprowadzania ponownej okresowej kalibracji (rekalibracji) jest podyktowane zużyciem sensora podczas pracy: czujnik traci czułość lub staje się zbyt czuły (w zależności od jego rodzaju). Usługa rekalibracji ma na celu  ponowne skorygowanie charakterystyki sensora w celu zapewnienia prawidłowego działania układu pomiarowego detektora.


 
  •